Panda roux

(Ailurus fulgens)
Panda roux
Chine, province de Hubei, du Sichuan et du Jiangxi
Panda roux
Chine, province de Hubei, du Sichuan et du Jiangxi
Panda roux
Chine, province de Hubei, du Sichuan et du Jiangxi

Autres Pandas

Panda roux

Ailurus fulgens