Orange-footed Scrubfowl

(Megapodius reinwardt)
Orange-footed Scrubfowl
Australia
Orange-footed Scrubfowl
Australia

Other Megapodes

Orange-footed Scrubfowl

Megapodius reinwardt

Australian Brush-turkey

Alectura lathami