Australian Yellow White-eye

(Zosterops luteus)
Australian Yellow White-eye
Western Australia

Other Yuhinas‚ White-eyes‚ and Allies

Stripe-throated Yuhina

Yuhina gularis

White-collared Yuhina

Yuhina diademata

Australian Yellow White-eye

Zosterops luteus

Silver-eye

Zosterops lateralis

Cape White-eye

Zosterops pallidus

African Yellow White-eye

Zosterops senegalensis