Lac Poyang, Jiangxi

Lac Poyang, Jiangxi
Chine, province de Hubei, du Sichuan et du Jiangxi
Lac Poyang, Jiangxi
Chine, province de Hubei, du Sichuan et du Jiangxi
Lac Poyang, Jiangxi
Chine, province de Hubei, du Sichuan et du Jiangxi
Lac Poyang, Jiangxi
Chine, province de Hubei, du Sichuan et du Jiangxi
Lac Poyang, Jiangxi
Chine, province de Hubei, du Sichuan et du Jiangxi